top of page
  • Circolo - Lia Mostra d'Ert

„ENIGMA“ de Éric-Emmanuel Schmitt

Teater per tudësch

Ël ti stlupetea dessegur a uni un che ti vën daujin.

Abel Znorko, unerà cun l pest Nobel, egoist y che odia la vita, se à dan n valgun ani trat zeruch sun na ijula. L ie iust unit ora si liber nuef „L amor nia dat pro“. L se trata tlo de n roman scrit tres lëtres de amor, che ie unì prijà da la critica. Autramënter che si usanza, ti permët Znorko al jurnalist Erik Larsen de se lascé ntervisté. Chësc ie unit per descuvrì i elemënc autobiografics dl liber y descuvrì cun chësc la vita d’amor de Znorkos. La ntervista scëmpla se svilupea te n stritoz de putënza danter doi ëi defin defrënc y fina cun na batalia dramatica per la urità n cont dla lëtres de amor.

Regia: Magdalena Schwellensattl

Atëures: Hans Kieseier y Gerd Weigel

Enigma_2022_Presse_Lad
.pdf
Download PDF • 265KBEnigma_2022_Presse_Deu
.pdf
Download PDF • 265KBENIGMA _2022_Presse_Ita
.pdf
Download PDF • 263KB

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Комментарии


bottom of page