• Circolo - Lia Mostra d'Ert

Ivan Senoner Fudlé y Secco

Sëira de leteratura y mujiga cun

Ivan Senoner Fudlé che liejerà ora de si ultim liber "Tré l'ega" www.ivansenoner.com

y cun la grupa Secco che sunerà i pec scric nstësc www.seccomusic.com

vënderdi, 6.11.2009, dala 20.30

0 views0 comments

Recent Posts

See All