top of page
  • Circolo - Lia Mostra d'Ert

Senteda generela

L Cunsëi dl Circolo - Lia Mostra d’Ert ve nviëia ala

Senteda generela n lunesc, ai 22.01.2024 tla bibliotech dla Lia a Urtijëi.

1. Convocazion dala 19.30

2. Convocazion dala 20.00


Orden dl di :

1. Azertamënt dl dërt de litè

2. Saluc

3. Rëndicont dl’ativiteies y apruvazion dl bilanz dla Lia Mostra d’Ert dl 2023

4. Prejentazion dl’ativiteies, poiec y dl plann de finanziamënt per l 2024

5. Veles dl cunsëi nuef

6. Desvalives


DEU

Der Ausschuss des Kreises für Kunst und Kultur lädt Sie herzlich ein zur

Generalversammlung am Montag, dem 22.01.2024 in der Fachbibliothek für Kunstbücher in St. Ulrich.

in erster Einberufung um 19:30 Uhr

in zweiter Einberufung um 20:00 Uhr


ITA

Il direttivo del Circolo Artistico e Culturale è lieto di invitarLa

all’Assemblea Generale che avrà luogo lunedì, 22.01.2024 nella biblioteca d’arte ad Ortisei presso la sede dell’associazione.

nella prima convocazione alle 19:30

in seconda convocazione alle ore 20:00.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Senteda generela

4.1.2019 N program rich Pra la senteda generela dl Circolo Lia Mostra d’Ert iel unì mustrà su l’atività drët rica fata ntan l ann Ert – Nce chëst ann se à l cunsëi dl Circolo mpenià a pité n prugram r

Senteda generela

SADA 03.01.15, ore 20.30 Uhr Senteda Generela dla Lia Mostra d’Ert L Cunsëi dl Circolo - Lia Mostra d'Ert Ve nvieia de cuer ala SENTEDA GENERELA n sada, ai 03.01.2015 dala 20.30 tla bibliotech dla L

Comments


bottom of page